KASA W ZASIĘGU RĘKI!
100 złotych MAGNAT 500 złotych MAGNAT 1000 złotych MAGNAT 15 000 złotych MAGNAT
Kup dowolną farbę MAGNAT
lub efekt dekoracyjny
MAGNAT Style* i zachowaj paragon.
Zarejestruj zakup
i weź udział w loterii

Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż promocyjna
trwa od 18.06 do 16.09.2018 r.

*Promocją nie są objęte: testery koloru i farb, narzędzia MAGNAT, pigmenty barwiące MAGNAT Style.

Organizatorem loterii  promocyjnej jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Loteria promocyjna pod nazwą "Kasa w zasięgu ręki" organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Administracji Skarbowej w Warszawie udzielonego na podstawie decyzji nr 1401-IOA.4243.94.2018.JR z dnia 11 czerwca 2018 r.
Loteria skierowana do osób, które ukończyły 18 lat, posiadają zdolność do czynności prawnych i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.